Kontakt

Besöksadress

Järnvägsgatan 22, 532 30 Skara
0511-107 00
bokning@taxibud.se

Postadress

Taxi Skara AB
Änghagsgatan 17
531 40 Lidköping